Zgłoszenie reklamacyjne

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jeżeli to możliwe, dołącz do zgłoszenia fotografie obrazujące powód reklamacji. Gdy Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone, niezwłocznie zostaniesz o tym poinformowany.

Twoje oczekiwania w związku z reklamacją: